ON-LINE poradňa
PREVAPIS Junior

Propolis E.P.I.D. – všeobecné informácie o propolise

30.10.2015
S blížiacimi chladnými jesennými dňami pribúda respiračných infekcií u detí, a rodičia sa teda zaujímajú o ich prevenciu. V lekárňach sa objavila novinka na báze propolisu E.P.I.D.- nealergénneho propolisu.

 

Používanie propolisu na liečebné účely je doložené už v treťom storočí pred naším letopočtom; bol súčasťou terapeutického inštrumentária významných starovekých národov, napr. Egypťanov, Grékov a Rimanov. V ostatných rokoch dochádza k renesancii využívania extraktu z propolisu nielen na základe tradičného využitia, ale aj na základe výskumu jednotlivých účinných komponentov a špecifikácie ich účinkov.

 

Konkrétne v pediatrii sa propolis využíva pri recidivujúcich respiračných infekciách, predovšetkým horných a dolných dýchacích ciest vrátane oblastí stredného ucha, pričom vyvolávateľmi sú rôzne typy baktérií a vírusov. Všeobecne možno povedať, že vírusy častejšie postihujú horné cesty a baktérie dolné cesty dýchacie. Liečba býva pri vírusových ochoreniach väčšinou symptomatická. Pri infekciách predpokladaného bakteriálneho pôvodu sa užívajú antibiotiká, zväčša na empirickom základe; jednako je známe, že príliš časté a nie vždy opodstatnené užívanie antibiotík významne zvyšuje rezistenciu mikroorganizmov, a vo svojom dôsledku vedie k neúspechu liečby závažných mikrobiálnych infekcií.

 

Antibiotickú rezistenciu môžeme znížiť zaradením propolisu E.P.I.D. do preventívnych a terapeutických režimov. V tomto ohľade je dôležité pochopenie jeho antivírusového a antibakteriálneho mechanizmu účinku. Včely, ktoré sú vo včelstve určené na produkciu propolisu, zbierajú na pupienkoch kríkov a stromov lepkavú živicovú substanciu, ktorú neskôr zmiešajú s voskom, a pôsobením včelích enzýmov obsiahnutých v produktoch slinných žliaz vzniká propolis. Včely ho využívajú ako stavebný a ochranný materiál, ktorý „očisťuje“ ich prostredie – predovšetkým pôsobí antisepticky, ničí patogénne mikroorganizmy a chráni tým i včelstvá pred infekčnými chorobami.

 

Na uvedené empirické poznatky nadviazal odborný výskum; nedávno sa vedecky preukázal rad užitočných účinkov propolisu, napr. antimikrobiálny,  antivírusový a antimykotický, protizápalový, antioxidačný, imunostimulačný… Napríklad antivírusový účinok propolisu je v niektorých prípadoch silnejší ako pri klasických antivirotikách. Dôležitou, najnovšie skúmanou oblasťou je tiež uvedené imunostimulačné pôsobenie propolisu, využiteľné napr. u pacientov s recidivujúcimi respiračnými infektmi. Ako ukázal nedávno publikovaný súhrn na túto tému, propolis stimuluje najmä nešpecifickú protiinfekčnú imunitu, zvyšuje jej aktivitu voči patogénnym baktériám a vírusom a tiež zvyšuje produkciu protilátok.

 

 

 

 

Bezpečnosť propolisu – perspektívu predstavuje nealergénny propolis  E.P.I.D.

 

Propolis sa považuje za bezpečný, jeho užívanie nebýva sprevádzané nežiaducimi účinkami, jednako u osôb precitlivených na niektorú jeho zložku sa môže vyskytnúť alergická reakcia. A práve silný alergénny potenciál propolisu pozastavil jeho využitie najmä v pediatrii. Na odstránenie alergizujúcich účinkov propolisu boli vyvinuté rôzne fyzikálno-chemické metódy, ktoré však nezaručujú zachovanie farmakologickej účinnosti získaného extraktu. Až talianska firma Specchiasol, výrobca množstva prípravkov s obsahom propolisu E.P.I.D., vyvinula prvý patentový postup, ktorého cieľom je radikálne znížiť predovšetkým obsah alergénnej frakcie pri zachovaní prítomnosti aktívnych látok, nositeľov farmakologického účinku propolisu, bez použitia chemických činidiel tak, aby zostal zachovaný „prírodný“ produkt. Využíva sa pritom tzv. bakteriálna biotransformácia pomocou probiotických mikroorganizmov, schopných eliminovať alergénnu frakciu propolisu. Biotransformácia vedie len k odstraňovaniu alergizujúcej zložky, čo dokazuje vysokú špecifickosť celého procesu. Na tento krok nadväzuje zníženie obsahu voskov. Výsledný hypoalergénny produkt sa označuje skratkou E.P.I.D. (Estratto di Propoli Idrodispersibile Decerata – Extrakt Propolisu Izolovaný Disperzní).

 

Účinky propolisu E.P.I.D. možno kombinovať s ďalšími komponentmi, predovšetkým fytoterapeutickými, ktoré pôsobia synergicky s účinkami propolisu, prípadne jeho pôsobenie dopĺňajú. Taliansky výrobca uvádza na český trh s liekmi celý rad  prípravkov  Prevapis Junior, ktorý obsahuje hypoalergénny extrakt z propolisu E.P.I.D. Sú určené predovšetkým pre detských pacientov s infektmi horných dýchacích ciest. V týchto prípravkoch sú v rôznych kombináciách obsiahnuté ďalšie komponenty (napríklad extrakt z rakytníka, čiernych ríbezlí, echinacey, repíka lekárskeho, myrty a eukalyptu), ktoré zosilňujú protiinfekčný účinok, prípadne zvyšujú rezistenciu voči infekciám. Toto zloženie vytvára momentálne najpokrokovejšiu formulu, ktorá sa ponúka pediatrom a lekárnikom, a preto stojí za našu pozornosť.

 

Záver

 

Propolis je včelí produkt, používaný už v starovekej medicíne ako hojivý prostriedok; v súčasnej dobe sú užitočné účinky vedecky preukázané – predovšetkým antimikrobiálne, anivírusové, antimykotické, protizápalové, antioxidačné a imunostimulačné pôsobenie. Vzhľadom na tieto účinky má svoje miesto aj u pacientov s respiračnými infektmi, predovšetkým pri ochorení horných dýchacích ciest. Imunostimulačné pôsobenie propolisu ho predurčuje na využitie aj u pacientov s recidivujúcimi infektmi. Výhodné je použitie prípravkov PREVAPIS Junior, ktoré obsahujú hypoalergénny propolis E.P.I.D., pripravovaný patentovanou unikátnou biotechnológiou. S propolisom sú v niektorých prípravkoch kombinované ďalšie, predovšetkým fytoterapeutické komponenty, ktoré pôsobia s účinkami propolisu synergicky,  alebo ich vhodne dopĺňajú.